اهمیت تحقیق در نهاد های علمی

انجام پژوهش، تحقیق و ارائه مقالات علمی، از جمله نشانه های اعتلای هر فعالیتی در سطح پوهنتون ها و یکی از مهم ترین عوامل توسعه محسوب میشود. چرا که موجب افزایش انکشاف در بخش های مختلف کشور خواهد شد.
اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم در آینده باید هزینه گزاف تری را متحمل شویم.
پژوهش یک فرآیند است، بنابر این نباید از مؤلفه های مختلف آن اعم از باز دهی ها و پیامدهای اجرای آن غافل ماند.

مرکز تحقیقات علمی موسسه عالی خصوصی کاوون، کنفرانس را بتاریخ ۳ دلو۱۳۹۸ پیرامون: اهمیت تحقیق در نهاد های علمی دایر نمودند.

#محور_های_کلیدی_این_برنامه:

– اهمیت و جایگاه تحقیق و پژوهش
– نقش پژوهش در تصمیم‌گیری‌های کلان
– ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق چیست؟
– راه کارهاي رفع موانع تحقيق و پژوهش
در آخیر برنامه، با طرح پرسش ها از سوی اشتراک کنندگان پایان یافت.
کاوون درخشان باد!

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555