آموزش روش تحقیق

آغاز کارگاه آموزشی روش تحقیق، با حضور گسترده اساتید و دانشجویان دانشکده های سه گانه موسسه تحصیلات عالی خصوص کاوون برگزار گردید. انجام تحقیق در اولولیت کاری استادان و محصلین عزیز قرار دارد که در زمینه آنچه لازم است هیت رهبری کاوون انجام خواهد داد.
به امید نهادینه شدن فرهنگ پژوهش و مطالعه.

#کاوون_درخشان_باد!

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555