#برایآینده

آخرین مهلت برای ثبت نام برای سمستر خزانی 31 سنبله سال جاری.


به وبسایت رسمی نهاد کاوون خوش امدید!


پیام ریس نهاد.

موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون، یکی از نهاد های علمی جوان در شمال کشور است. این موسسه طی چهار سال خدمات ارزنده یی را در بخش های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و قابلگی عالی انجام داده، جوانان را با روحیه وطنپرستی با پشتکار، علاقمندی به مسلک و وفادار به آرمانهای ملی کشور تربیه و تقدیم جامعه نموده است. موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون، طی این سالها با دایر نمودن دهها کنفرانس علمی و تطبیق پروژه های بزرگ در بخش های زنان در رهبری، تجدید حیات دوباره (آموزش کمک های اولیه درحالات اضطراری)، معاون نوکریوالی، محکمه تمثیلی، رقابت های کتابخوانی، معاون دواساز در بلند بردن مهارتهای مسلکی جوانان و آگاهی دهی به جامعه کار کرده است. موسسه از لحاظ کیفی و کمی مراحل و مراتب چندی را پشت سر گذاشته، به دستاورد های جدید دست یافته است.

بناینگذار/ریس


پیام ریس نهاد.

موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون، یکی از نهاد های علمی جوان در شمال کشور است. این موسسه طی چهار سال خدمات ارزنده یی را در بخش های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و قابلگی عالی انجام داده، جوانان را با روحیه وطنپرستی با پشتکار، علاقمندی به مسلک و وفادار به آرمانهای ملی کشور تربیه و تقدیم جامعه نموده است. موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون، طی این سالها با دایر نمودن دهها کنفرانس علمی و تطبیق پروژه های بزرگ در بخش های زنان در رهبری، تجدید حیات دوباره (آموزش کمک های اولیه درحالات اضطراری)، معاون نوکریوالی، محکمه تمثیلی، رقابت های کتابخوانی، معاون دواساز در بلند بردن مهارتهای مسلکی جوانان و آگاهی دهی به جامعه کار کرده است. موسسه از لحاظ کیفی و کمی مراحل و مراتب چندی را پشت سر گذاشته، به دستاورد های جدید دست یافته است.

بناینگذار/ریس

اتفاقات تازه در نهاد کاوون

آخرین اتفاقات را دنبال کنید

1024 683 admin

KIHE Boot camp at Job Fair

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

868 577 admin

Islamic Education

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

800 533 admin

Role of Technology in Studying

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

960 616 admin

Conference on Environment

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

960 698 admin

Women in the Economy

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

612 308 admin

Youth role in Afghanistan Development

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

800 533 admin

Job Fair at KIHE

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

1024 683 admin

KIHE Boot camp at Job Fair

Lorem ipsum dolor sit amet, delenit offendit eu mea, ex…

کاوون چگونه است، در ویدیو و تصاویر بنگرید!

رشته های تحصیلی در نهاد کاوون

 • Why we need midwifery program?

  • To increase the number of eligible graduates from secondary education to higher education in midwifery standards
  • To produce quality and experienced midwives to prevent complications during birth and after birth
  • To produce midwives in the management areas, particularly in health services
  • To produce midwives, with ability to participate in health development researches

 • The Kawun Institute of Higher Education established the Law & Political Science Department within its structure to create a unique learning environment that provides high quality legal education and to bring together a very diverse group of students, faculties, scholars, professional and experts from a variety of educational environments in an effort to broaden all perspectives.

 • Business Administration & Economics School is one of three schools of Kawun Institute of Higher Education, where economy, finance, business and administration oriented subjects are compulsory and there are other all universities inclusive subjects that are delivered to the students of the Economy & Finance School.

 • Diploma in Information Technology (DIT)

  Students are exposed to techniques and methods to analyse, design, and implement software systems at technician and junior management levels.

  Certificate in English Language (CEL)

  Certificate in English Language (CEL) is an intensive three-month program designed for preliminary learners of English who need to acquire the fundamentals of the language to prepare them for DEL Program.


در نهاد تعلیمی کاوون ما معتقد به:

شرایط آموزشی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون به گونه یی مهیا گردیده است که جوانان ما بتوانند در فضای سالم فزیکی و روانی با انگیزه و پیشرفت و انکشاف به دروس خویش ادامه بدهند.
فیس مناسب، امکانات بلند و کیفیت عالی در دروس توآم با موفقیت خوب این موسسه را در سطح شهر مزار شریف و شمال کشور برازندگی بخشیده است. ما در پی آن هستیم با ارئه خدمات عالی تحصیلی و آموزشی سهم لازم را در انکشاف تحصیلات عالی با کیفیت در کشور داشته، لایق اعتماد و باور جوانان و خانواده های عزیز بوده باشیم. با این آرزو همه یکجا بخاطر تآمین صلح، آموزش با کیفیت و آبادی
کشور کار میکنیم.


درباره نهاد تعلیمی کاوون:

موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون، یکی از نهاد های علمی جوان در شمال کشور است. این موسسه طی چهار سال خدمات ارزنده یی را در بخش های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و قابلگی عالی انجام داده، جوانان را با روحیه وطنپرستی با پشتکار، علاقمندی به مسلک و وفادار به آرمانهای ملی کشور تربیه و تقدیم جامعه نموده است. موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون، طی این سالها با دایر نمودن دهها کنفرانس علمی و تطبیق پروژه های بزرگ در بخش های زنان در رهبری، تجدید حیات دوباره (آموزش کمک های اولیه در حالات اضطراری)، معاون نوکریوالی، محکمه تمثیلی، رقابت های کتابخوانی، معاون دواساز در بلند بردن مهارتهای مسلکی جوانان و آگاهی دهی به جامعه کار کرده است. موسسه از لحاظ کیفی و کمی مراحل و مراتب چندی را پشت سر گذاشته، به دستاورد های جدید دست یافته است.
شرایط آموزشی در موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون به گونه یی مهیا گردیده است که جوانان ما بتوانند در فضای سالم فزیکی و روانی با انگیزه و پیشرفت و انکشاف به دروس خویش ادامه بدهند.
فیس مناسب، امکانات بلند و کیفیت عالی در دروس توآم با موفقیت خوب این موسسه را در سطح شهر مزار شریف و شمال کشور برازندگی بخشیده است. ما در پی آن هستیم با ارئه خدمات عالی تحصیلی و آموزشی سهم لازم را در انکشاف تحصیلات عالی با کیفیت در کشور داشته، لایق اعتماد و باور جوانان و خانواده های عزیز بوده باشیم. با این آرزو همه یکجا بخاطر تآمین صلح، آموزش با کیفیت و آبادی کشور کار میکنیم.

آدرس ما در مزارشریف

کلاینت ها