دومین جشن فراغت پوهنحی اقتصاد سال ۱۳۹۸

جشن فراغت تو از تحصیل ،جشن دیگری است ارزشمند و مقدس،
مبارکت باد این تاج افتخار گوارایت باد این عنوان امید بخش.

دانش آموخته گان پوهنحی اقتصاد – گرایش امور مالی و بانکی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون دومین دورفراغت شانرابه روزجمعه مورخ 15 قوس سال 1398 با اشتراک هئیت رهبری موسسه تحصیلا عالی خصوصی کاوون روسا دانشگاه های خصوصی و اعم از دولتی ، اولیای محترم خانواده های فارغان اصحاب رسانه فعالان فرهنگی و مهمانان برگزار شد. در این جشنواره که به تعداد 23 تن دانش آموخته اقتصاد اعم از قشر اناثذکور از دانشکده اقتصاداشتراک نموده بودند,
محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی رسماً آغاز گردید.
سپس محترم پوهندوی حمیدالله جبران موسسه و بنیان گذار موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون با ایراد بیانیه عالمانه شان که مایه خرسندی و استقبال استادان، دانش جویان وتمام مهمانان و حضار گرامی قرار گرفت راجع به ارزش واهمیت علم اقتصاد و کسب دانش ومعرفت ونقش وجایگاه رفیع و والای آن در اعتلاء و شگوفایی جامعه و کشور عزیز ما افغانستان سر بلند توضیحات همه جانبه ومبسوطی ارایه کردند.
همچنان در این گردهمایی و محفل مجلل محترم پوهندوی میرویس صمدی رئیس پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون ضمن ابراز بهترین مراتب تبریکات وتمنیات نیک شان به فارغان و خانواده های محترم شان در مورد نقش علم و عالم وجایگاه سترگ آن در جامعه و به خصوص جایگاه عالی علمی – تحصیلی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون سخنان عالمانه ایراد نمودند که مورد استقبال گرم دانشجویان گرامی و تمام اشتراک کنندگان قرار گرفت. همچنین موصوف فارغان را مخاطب قرار داده و گفتند: شما تنها با کسب درجه تحصیل لیسانس قناعت نکرده برای فراگیری تحصیلات عالی ماستری و دوکتورا تلاش نمائید این نیاز جامعه و دولت ماست شما باید با قلب نرم, دست پاک به خدمت مردم و وطن خود باشید.
بعداً محترم محسن دانش به نماینده گی از فارغین ضمن ابراز بهترین تبریکات وتمنیات نیک شان به فارغان واظهار سپاسگزاری و قدردانی از کار وفعالیت همیشگی وخستگی نا پذیر هئیت محترم رهبری موسسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون از نقش و رول علم وتحصیل وجوانان تحصیل کرده این پوهنتون در شگوفایی و پیشرفت جامعه افغانی سخنان عالمانه شان را بیان داشتند. ایشان مردم را به همدیگر پذیری, تحمل, اتفاق و اتحاد برای رشد و انکشاف افغانسان دعوت کردند.
در قسمت سوم این محفل باشکوه فارغین لوح نتدیس را برای رئیس موسسه، رئیس دانشکده، آمر دیپارتمنت و صاحب امیتاز موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون اهدا نمودن .
همین سان لوح سپاس از طرف پوهنحی اقتصاد برای دانش آموختگان که در فعالیت های فرهنگی و هنری این دانشکده زحمات و تلاش های خسته گی نا پذیر را انجام داده بودند تقدیم شد،
سپس تصدیق نامه ها توسط هیئت محترم رهبری, استادان گرامی برای تمام دانش آموختگان توزیع گردید و برنامه باصرف طعام پایان یافت.
خدايا چنان كن سرانجام كار كه تو خشنود باشي وما رستگار
پایز: 1398 – مزار شریف – افغانستان- دانشگاه کاوون.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555