رهنمود تحریر مقاله علمی در نشریه های اکادمیک

مرکز تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی کاوون در ادامه فعالیت های خود کنفرانس علمی وآموزشیی را پیرامون “رهنمود تحریر مقاله علمی در نشریه های اکادمیک” که توسط محترم پوهنوال دکتور حمیدالله جبران استاد پوهنتون بلخ، با حضور داشت هیأت رهبری مؤسسه، رؤسای پوهنحی ها، استادان و محصلان در تالار کنفرانس مؤسسه ارایه گردید؛ برگزار نمود.
درین گردهمایی علمی پوهنوال حمید الله جبران روی موضوعات مربوط به مقاله نویسی، معیار های علمی در نوشتن مقاله، فارمت استندرد مقاله به سطح ملی وبین الملل، روش های تحقیق وسایر موارد مرتبط به مقاله علمی بگونه مشرّح صحبت های همه جانبه داشت. درین همایش علمی تمامی اشتراک کنندگان به موضوعات مطرح شده آشنایی حاصل نمودند.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555