ریاست پوهنخی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی کاوون

تاریخ نشـــــر : 29/02/1399
عنــــوان وظـیفه : ریاست پوهنخی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی کاوون
موقعیت وظــیفه : مزار شریف – افانستان
زمـــــــان کـاری: تمام روز
معـــــاش ثابــــت:
تجـــــارب کـاری: حد اقل یکسال در بخش اکادمیک و اداری
مـــــدت قـرار داد: دو الی چهار سال
درجه تحــصیلی : ماستر – یا دکتورا
جنسیت : مرد / زن
گزارش دهـی به : ریاست عمومی
گزارش گیری از: از آمرین دیپارتمنت و مدیریت تدریسی
کود وظـــــــــیفه : HLPS – 5
نمبر مـــــسلــسل : 500
تاریخ ختـم اعلان: 15/03/1399

موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون به تاسی از حکم ماده 46 قانون اساسی ج.ا.ا، بتاریخ 04/09/1393 ه ش از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان جواز فعالیت را کسب نمود.
موسسه تحصیلاتت عالی خصوصی کاوون یک نهاد علمی و اکادمیک بوده که براساس فیصله وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان از سال 1394 در سه پوهنخی جداگانه، طب قابلگی عالی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد آغاز به فعالیت نمود.
هدف این نهاد در کل بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقایی کیفیت آموزشی در جامعه و ایجاد فرصت ها و زمینه های آموزشی با شیوه های نوین و آماده سازی فرصت های بهتر تحصیلی با داشتن توآمیت های ملی و بین المللی همراه با پوهنتونهای جهان و کشور برای جوانان شروع به فعالیت نموده است.

موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون در نظر دارد تا از طریق ارایه خدمات تحصیلی و آموزشی در زندگی شهروندان افغانستان تغییراتی را وارد نماید. همچنان تلاش خواهد نمود، مطابق معیار ها و اهداف بلند مدت، پوهنحی ها و ادارت داخلی خویش را در راستای بهبود سیستم آموزشی و اداری شفاف، باز، پاسخگو، اشتراکی، موثر و منسجم در بوجود آوردن اجماع، جهت تشریک مساعی عامه در سطح ملی و محلی آماده و مصدر خدمت رسانی سازد.

هدف موسسه :
• مشارکت در آماده ساختن کادر های ملی با معیار های بین المللی در رشته های مختلف.
• عرضه پرگرام های تحصیلی با درنظر داشت ارزشهای اسلامی، تاریخی و ملی کشور.
• پرورش و انکشاف استعداد های فکری و مهارت های عملی محصلان با فراهم آوری زمینه های مساعد فراگیری علوم و فن آوری بطور نظری و عملی.
• تربیه نسل جوان با روحیه سخت کوشی، استقامت در مقابل مشکلات، پیگیری در فراگیری علوم و فنون، وفاداری به وطن، تعهد در برابر مردم و بیزاری از هر گونه مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
• تشویق و پشتبانی همه جانبه از فعالیت های مبتکرانه و خلاق علمی در زمینه های تحقیق، تدریسی، تآلیف و ترجمه و انتشارات و ارتقای سطح آمادگی علمی – مسلکی اعضای کادر علمی مربوط.
• انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های بازسازی فرهنگی و اقتصادی کشور و غلبه بر عقب ماندگی طولانی.
• تآمین و تقویه مناسبات علمی و اکادمیک با موسسات مماثل داخلی و خارجی جهت تبادله تجارب.

هدف وظیفه :
• سازماندهی، مدیریت، رهبری نظارت و کنترول از تمام فعالیتهای اکامیک و علمی پوهنحی و دیپارتمنت ها، تهیه و ترتیب پلان های انکشافی و تطبیق آن در مطابقت با پلان استراتیژیک و ایجاد فرصت های تحصیلی، تعلیمی و تحقیقی با سیستم نوین آموزشی با در نظر داشت دورنما، دیدگاه و ماموریت موسسه و پوهنحی.
مسوٌلیتهای وظیفوی :
1. ریاست از جلسات شورای علمی پوهنځي
2. نماینده گی از پوهنځي در برابر سایر نهادها
3. تامین نظم و انضباط در پوهنځي
4. حل مشکلات اعضای کادر عملی و محصلان در حدود صلاحیت های ریاست پوهنځي
5. اجراات لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبان پوهنځي مطابق به صلاحیت های کاری خویش
6. نظات از تطبیق معیار های قانونی و فیصله های هیئت امناٌ، هیئت رهبری و شورای علمی پوهنځي
7. انکشاف تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت پوهنځي
8. طرح پیشنهاد ها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و کاری در پوهنځي
9. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی پوهنځي
10. مراقبت از وضع نصاب تحصیلی، مفردات مضامین، محتوای کتب درسی واتخاذ تدابیر جهت معیاری ساختن آنها.
11. اجرای امور اداری و حسابی پوهنځي
12. ارایه گزارش از اجراات و فعالیت های پوهنځي به شورای علمی پوهنځي و ریاست موسسه تحصیلات عالی
13. سایر وظایفی که طبق اصول و معیار های قانونی به او سپرده میشود.
شرایط، تحصیلات، تجارب و مهارتهای لازم وظیفوی :
متقاضیان در این بست مطابق مقرره وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری افغانستان دارای شرایط ذیل باشند:
1. شرایط :
• نداشتن سابقه محکومیت به جرم، جنحه و جنایت طبق حکم قطحی محکمه با صلاحیت.
• تکمیل سن 25 سال.
• داشتن تابعیت افغانستان

2. درجه تحصیل:
• داشتن سند ماستری / دکتورا از مراجع ملی / بین المللی.
3. تجارب لازمه :
• داشتن تجربه کاری حد اقل یکسال در بخش اکادمیک و اداری.
4- مهارت های لازم وظیفوی و کرکتر شخصی :
• حد اقل درجۀ تحصیلی ماستری داشته یا معادل ماستری رتبۀ کادری داشته باشد.
• توانایی نگارش و تحقیق را داشته باشد.
• توانایی طرح پروژه های تحقیقی و راهنمایی آنها را داشته باشد
• قدرت تکلم فصیح بوده و در سخنرانی مهارت داشته باشد.
• با تمام لویح و طرزالعمل های مربوط به ریاست پوهنحی که از جانب وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین شده، آشنایی داشته باشد.
• در نهادهای علمی و اکادمیک افغانستان اجرای وظیفه نموده باشد.
• حد اقل یک یا دو اثر علمی – تحقیقی به چاپ رسانده، یا مورد تأیید نهادهای علمی و اکادمیک قرار گرفته باشد.
• افزون بر زبان ها ملی افغانستان به یکی از زبانهای بین المللی آشنا باشد.
• توانایی استفاده از سایت های علمی و اکادمیک جهانی را داشته باشد.
• با روش تحقیق آشنایی کامل داشته، تا پروژه های علمی و تحقیقی را به گونۀ معیاری راهنمایی کرده بتواند.
• خصوصیات و آدرس کتابخانه های موجود در ماحول محیط کاری خویش را بداند.
• آدرس های کتابخانه های دیجیتلی را بداند.
• مهریان، متواضع بوده، روحیۀ قوی همکاری با دیگران را داشته باشد.
• در فن اداره و مدیریت تجربه و توانایی داشته باشد.

طریقه ارسال درخواستی :
• واجدین شرایط میتوانند اسناد تحصیلی، سوابق کاری و خلص سوانح (CV)، خویش را الی تاریخ 15/02/1399 ه ش به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند. hr.@kawun.edu.af
نوت : اسناد تحصیلی، سوابق کاری و خلص سوانح (CV)، خویش را به فارمت PDF در یک فایل تنظیم نموده و عنوان بست را در قسمت Subject ایمیل بنویسید.
شماره تماس : 0093 796 064 604
آدرس : چهار راهی مخابرات، مقابل نرسیده به شفاخانه نور، مزار شریف- بلخ – افغانستان

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555