معرفی مختصر پوهنځی قابلگی

قابلگی یکی از زیر مجموعه های علوم طبی است که دارای نقش بسیار گسترده در حیات امروزی اعم از نقش مشاوره یی، آموزشی، مراقبتی، حمایتی، درمانگری، و تحقیقاتی میباشد. که تمام این نقش ها در ارتباط با مادر و کودک مفهوم پیدا می کند. یعنی قابله به مشاوره قبل، بعد و در هنگام ازدواج، آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبت در دوران حاملگی، ولادت طبیعی، مراقبت صحی مادر و کودک، آموزش به دختران در زمینه مراقبت دوران بلوغ و بعد از آن میپردازند.

در اثر چندین دهه جنگ های خانمان سوز و وضعیت نا بسامان فرهنگی در افغانستان زیر ساخت های اساسی صحی تخریب گردیده است درین میان وضعیت تحصیلی و تعلیمی زنان هم در امان نمانده طوری که کمبود پرسونل اناث آموزش دیده برای خدمات صحی از عمده ترین مشکلات صحی در افغانستان است. با توجه به آمار های سازمان های کمک کننده صحی در افغانستان در هر 29 دقیقه یک زن در اثر ولادت یا حین ولادت جان خود را از دست می دهد.

قابلگی به عنوان یک حرفۀ جدید در افغانستان فرصت های را برای زنان این کشور ایجاد کرده است با  وجود آن هم جوابگوی تمام نیازمندی های موجود در عرصه خدمات مادری نبوده و ضرورت آموزش پیشرفته تر قابلگی نظر به گذشته در شرایط فعلی احساس می شود. برای تقویت شرایط قابله ها ضرورت به ارائه برنامه های در سطح اکادمیک با دانش، مهارت و توانمندی بالاتر وجود دارد و این برنامه ها نه تنها ارائه خدمات صحی به زنان را ارتقا می بخشد، بلکه برای توانمندی زنان و کمک اقتصادی به خانواده ها نیز موثر است. بناّ موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون نظر به نیازمبرم که در جامعه احساس می شد در سال 1394 برای اولین بار رشته قابلگی در مقطع لیسانس را در سطح مزارشریف تاسیس نمود.

هدف از ایجاد این رشته افزایش تعداد کادر های مسلکی که توانایی انجام خدمات صحی بهتر و موثر تر نظر به گذشته را دارا باشند که با توجه به فلسفه و ماموریت این رشته و ضرورت جدی افغانستان به ارائه خدمات صحی با کیفیت در مراکز صحی، خدمات خود را در بالاترین استندرد های مسلکی و تامین رضایتمندی مراجعین شامل طفل، خانواده و جامعه ارائه نمایند تا پوشش مراقبت های صحی دوران حاملگی و بعد از حاملگی افزایش؛ و میزان مرگ و میر مادر و جنین کاهش یابد.

هم چنان از اهداف مهم این رشته ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی فارغ التحصیلان این رشته است در ضمن کار در مراکز صحی، توانمندی انجام کار در بخش های مدیریت خدمات صحی، رهبری، تدریس و توانمندی شرکت در تحقیقات و پروژه های انکشاف صحی کادر های آینده را داشته باشند.

محصیلنی که مشغول فراگیری فن قابلگی درین نهاد علمی هستند به مرور زمان ارزش و تفاوت موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون را با دیگر نهاد های تحصیلی و تفاوت درجه تحصیلی دیپلوم و لیسانس را دریافت خواهند کرد. و هم اکنون موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون منحیث یک نهاد پیشتاز میان دیگر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مشغول تربیت کادر های ملی است.

نصاب درسی و مفردات قابل تطبیق درین پوهنحی از جانب ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تأیید گردیده، مطابق لوایح و مقررات آن وزارت فعالیت می نماید.

ساختار و ترتیب برنامه آموزشی قابلگی منسجم می باشد به نحو که محصلان قبل از شروع تمرینات عملی دانش تیوری لازم را فراگرفته و بعد در شفاخانه های معتبر در سطح مزارشریف دوره کار عملی و پرکتیکی خویش را انجام می دهند.

پوهنحی قابلگی فارغان صنوف دوزادهم لیسه ها را در صنف اول و فارغان قابلگی نیمه عالی را (فارغان صنف 14) را با یک سال تنزیل در صنف دوم (در صورت داشتن 80% نمرات) با اخذ امتحان اختصاصی قبول می نماید.

این موسسه ۳۳ تن دختران را در سال 1397 و ۷۴ تن دیگر را در سال ۱۳۹۸ در مقطع لیسانس طی محفل با شکوهی فارغ نموده و سه تن از محصلین ممتاز فارغ این دانشکده منحیث معاون استاد در پوهنحی قابلگی جذب گردیده است.

پوهنحی قابلگی همه ساله در دو دوره (دوره بهاری و دوره خزانی) با اخذ امتحان کانکور شاگرد جذب می نماید. برای معلومات بیشتر شعبه معلومات این موسسه همه روزه از ساعت 8 الی 6 شام ارایه خدمت می نماید.

هدف اساسی  پوهنځی  قابلگی:

با توجه به وضعیت نا به هنجار وطن و مشکلات موجود فرا روی زنان، موسسه تحصیلات عالی کاوون توفیق یافت تا  پوهنځی  قابلگی عالی را ایجاد و با ارائه خدمات علمی صحی و تربیه قابله های با مدرک لیسانس با بالاترین کیفیت آموزشی و کسب دانش، مهارت و سلوک مربوط به شایستگی های رشته مقدس قابلگی در سطح مطلوب برای ارتقاء شاخص های مرتبط به صحت باروری زنان و کاهش خطر و مشکلات مربوط به مادر، جنین و نوزاد و کاهش مرگ و میر ناشی از دوران بارداری،  ما را به رسیدن به این هدف سترگ یاری خواهد رسانید.

برای نیل به این اهداف فارغین رشته قابلگی باید توانایی های ذیل را داشته باشند

1 – معیار های تعریف شده بین المللی از یک قابله را دانسته و ستندرد های ملی برای دریافت جواز کار را داشته باشند

2 – اطمینان از دانش و مهارت های کافی برای پذیریش مسّولیت کامل مراقبت های قابلگی بطور مستقل در کلینیک های مستقل را دارا باشند.

3 – توانایی به عهده گرفتن نقش های مدیریتی و حضور در سطوح پالیسی و پلانگذاری جامعه به ویژه در ارتباط به رشته و مسلک قابلگی را داشته  باشند.

4 – توانایی شرکت در تحقیقات علمی و پروژه های انکشافی صحی را داشته باشند.

5 – توانایی استفاده ازمنابع علمی معتبر، به روز کردن دانش خود و عمل مبتنی بر شواهد آن را داشته باشند.

6 – توانایی برقراری ارتباط درمانی موثر، مشاوره و آموزش به مراجعه کننده گان را دارا بوده برای کمک به یک جامعه صحتمند متعهد باشند.

نصاب تعلیمی این  پوهنځی  بر اساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده و نظر به کریکولم منظور شده مقام وزارت تحصیلات عالی، 148 کریدت واحد درسی را در دوره لیسانس پیشکش مینماید.

روش تحصیلی  پوهنځی  قابلگی عالی با در نظرداشت سهم دهی بیشتر برای محصلان شامل میتود لکچر با تمرینات سوال و جواب سیر علمی، کار عملی، سمینار ها و فعالیت های گروپی به پیش برده میشود. قابل ذکر است که محصلین از سمستر اول الی چهارم شامل برنامه های سیر علمی و کار های عملی در داخل موسسه لابراتوار مهارت ها (Skill Lab )  میشوند و بعد از سمستر پنجم شامل کار های عملی میشوند که محصلین کار های عملی خود را در لابراتوار مهارت ها موسسه تحصیلات عالی کاوون که مجهز با تجهیزات طبی میباشد و در شفاخانه های خصوصی که با آنها تفاهم نامه داریم، ادامه میدهند.

+ ۲

لابراتور

 

+ ۶

شفاخانه اختصاصی

 

+ ۴۵۶

محصلان بر حال قابلگی

 

+ ۱۰۷

فارغان

 

+ ۲۲

کادر علمی

 

+ ۱

پوهنځی قابلگی دارای یک دیپارتمنت عمومی میباشد

 

فعال و مجهز در پوهنځی قابلگی جهت کار های عملی

 

هممکار پوهنځی قابلگی جهت کار های عملی

 

ذکور

اناث ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ حق الزحمه دایمی

ندارد ۴۵۶ ۷۴ ۳۳ ۱۰ ۸

کمیته های فرعی  پوهنځی  قابلگی:

پوهنځی  قابلگی عالی در حال حاضر دارای هشت کمیته فعال میباشد.

این کمیته ها دارای ساختار تشکیلاتی، لایحه وظایف و کتاب جلسات میباشد که ماهوار مطابق به تقسیم اوقات تایید شده شورای علمی موسسه  جلسات خویش را برگزار می نماید.

1 –  کمیته فرعی تضمین کیفیت

2 – کمیته فرعی نصاب تحصیلی

3 – کمیته فرعی بهبود تدریس

4 – کمیته فرعی امتحانات

5 – کمیته فرعی فرهنگی

6 – کمیته فرعی نظم و دسپلین

7 – کمیته فرعی تحقیقات علمی

8 – کمیته فرعی مکافات و مجازات

فعالیت های علمی و عملی پوهنحی قابلگی ۱۳۹۴- ۱۳۹۸

1 – سیر علمی محصلین سال اول و دوم به شفاخانه های بین المللی آفتاب و شفاخانه اختصاصی حیات النسا

2 – تجلیل از روز معلم همه ساله با برگزاری محافل علمی و تفریحی

3 – برگزاری برنامه ی پیش دانشگاهی برای محصلین جدیدالشمول

4 – برگزاری کنفرانس علمی تطبیق آی یو دی (IUD)

5 – برگزاری کنفرانس های علمی تقرر استادان

6 – برگزاری کنفرانس علمی اهتمامات سوختگی برای محصلین

7 – برگزاری کنفرانس علمی محصلین برای محصلین

8 – برگزاری کنفرانس مقاله نویسی و آموزش آن برای محصلین

9 – برگزاری محفل تقدیر از محصلین برتر  پوهنځی

10 – برگزاری برنامه علمی آگاهی دهی استادان از میتود های آموزش جدید توسط داکتر حمیدالله جبران موسس موسسه

11 – برگزاری برنامه آشنایی محصلین با روش تحقیق و انجام تحقیقات کتابخانه یی و میدانی

ماموریت :

ماموریت این  پوهنځی  قابلګی، تربیت نیروی انسانی با دانش، مهارت و سلوک ضروری در جهت ارائه خدمات قابلگی با کیفیت بالا، مطابق استندردهای ملی و بین المللی به صورت منسجم، مستقل و دوامدار به مادران، اطفال، خانواده ها و جامعه است.

دیدگاه ما :

خدمات با کیفیت قابلگی، بلند بردن سطح دانش تیوریک و عملی دانش آموزان، کاهش مرگ و میر مادران، تولید فکر و ایجاد فرصت های شغلی در مسیر توسعۀ کشور، دیدگاه پوهنحی قابلگی است.

سیستم تحصیلی  پوهنځی  قابلگی:

در موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون سیستم تحصیلی براساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده که هر سمستر ۱۸ کریدت و واحد درسی در یک دوره تحصیلی (لیسانس) ۱۴۴ کریدیت میباشد.

روش تحصیلی  پوهنځی  اقتصاد با در نظر داشت سهم دهی بیشتر برای محصلان شامل میتود لکچر با تمرینات، سوال و جواب، سیر علمی و مطالعه ای موردی (case study)، سمینارها و فعالیت گروپی میباشد.

روش تحصیلی  پوهنځی  قابلگی عالی با در نظرداشت سهم دهی بیشتر برای محصلان شامل میتود لکچر با تمرینات سوال و جواب سیر علمی، کار عملی، سمینار ها و فعالیت های گروپی به پیش برده میشود. قابل ذکر است که محصلین از سمستر اول الی چهارم شامل تطبیقات و کار های عملی در داخل موسسه لابراتوار مهارت ها (Skill-Lab) میشوند و از سمستر پنجم به بعد مطابق نصاب تحصیلی شامل کار های عملی میشوند که محصلین کار های عملی خود را در لابراتوار مهارت های موسسه تحصیلات عالی کاوون که با تجهیزات طبی مجهز میباشد و در شفاخانه های اختصاصی که با آنها تفاهم نامه داریم، بشکل حضوری انجام می دهند.

کریکولم و مفردات درسی:

کریکولم و یا نصاب تحصیلی بیان کننده تمامی مضامینی است که در طی یک دوره تحصیلی با در نظرداشت تعداد کریدت مضامین و با تفکیک مضامین اساسی، تخصصی و یا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد. و مفردات درسی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم است که در آن محتویات هر مضمون بشکل فصل وار و با ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل تذکر می یابد، تعدیل در ساختار کریکولم و مفردات از صلاحیت های شورای علمی  پوهنځی  میباشد.

طرزالعمل ارزیابی و امتحانات:

امتحان مضامین بشکل تحیری و یا هم تقریری صورت میگیرد که شامل امتحانات صنفی، وسط سمستر، نهایی، حاضری، کار خانگی و کار عملی محصلین میباشد. محصلین در موقع معین که برای شان در نظر گرفته شده است سمینار های علمی خویش را تهیه و ارائه میدارند. و همچنان در جریان سمستر هشتم مونوگراف خویش را آماده نموده و بشکل تقریری از آن دفاع مینمایند. قابل ذکر است که ارزیابی دایمی و مستمر جریان داشته و همچنان امتحانات مطابق طرزالعمل امتحان آموزش محور اخذ میگردد.

پلان درسی/ پالیسی کورس

ترتیب یک پلان درسی معین قبل از شروع هر سمستر، تسلیم دهی آن به مدیریت تدریسی و توزیع آن برای محصلان لازمه آغاز هر سمستر است.  پالیسی کورس شامل پلان درسی استاد در طی 16 هفته درسی یک سمستر با ذکر عناوین در قالب یک زمان بندی مشخص میباشد. پالیسی کورس باید توسط استاد مضمون تهیه و به وقت و زمان معین به اداره تسلیم گردد.

فارغان ما در سال 1397

پوهنځی  قابلگی افتخار دارد به تعداد ۳۳ تن دانش آموختگان قابلگی را در سال 1397 اسناد فراغت توزیع نماید.

فارغان ما در سال 1398

پوهنځی قابلگی افتخار دارد به تعداد ۷۴ تن دانش آموختگان قابلگی را در سال 1397 اسناد فراغت توزیع نماید.

برای فعالیت های روزمره به صفحه ای رسمی فیس بوک  پوهنځی  قابلګی مراجعه نماید:

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555