معرفی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون

موسسه تحصیلات عالی کاوون یک نهاد علمی و اکادمیک است که بر اساس فیصله وزارت محترم تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از سال 1394 در سه پوهنځی جداگانه، قابلگی عالی، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی آغاز به فعالیت نمود؛ موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون از زمان تاسیس تا حال افتخار تقدیم بیش از ۵۵۰ تن فارغ التحصیل را در جامعه علمی افغانستان دارد که از برنامه های لیسانس و دیپلوم زبان انگلیسی سند فراغت بدست آورده اند. همچنان این نهاد تحصیلی با داشتن اراده پویا برنامه های موثر کوتاه مدت و میان مدت را تحت عنوان ( برنامه های توسعه انسانی) در بخش های توانمند سازی زنان در مدیریت و رهبری(WLD) ، تکنالوژی معوماتی(ICT) ، مرکز مشوره دهی شغلی(C-3) ، برنامه آموزشی معاون دوا ساز(PAT) ، برنامه آموزشی معاون نوکریوال(GDA) و برنامه احیای مجدد قلب را به همکاری USAID و سفارت جمهوری فدرال آلمان نیز راه اندازی نموده که در حدود ۲۴۹۶ تن از جوانان اعم از دختر و پسر سند فراغت را حاصل نموده اند. که بیش از ۵۴۴ تن آنها که ۲۶۲ اناث و ۲۸۲ تن ذکور میباشد، در ولایات مختلف به وظایف گماشته شده اند.
موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون با درک اینکه جامعه آینده افغانستان نیازمند نیروی جوان متخصص، پویا و با ظرفیت علمی بلند میباشد با یک دورنمای بسیار دقیق و پلان شده، فعالیت های خویش را با بیش از ۴۵ کارمند اداری و ۶۵ استاد دایمی و قراردادی و با ایجاد مرکزیت در شهر مزار شریف – ولایت بلخ آغاز و مصروف خدمت گذاری برای ۸۰۰ تن محصل اعم از دختر و پسر میباشد.
هدف این نهاد تحصیلی در کل بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزش برای جوانان، آماده سازی امکانات خوب با داشتن توآمیت با پوهنتونهای جهان و ایجاد فرصت ها و زمینه های آموزشی و شغلی با شیوه های نوین میباشد. این نهاد با داشتن تعهد و چشم انداز مشخص تلاش میورزد تا با ارایه خدمات بهتر و با کیفیت برای جوانان فرصت های آموزش عملی و تیوری مناسب را مهیا نماید، موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون با ایجاد مراکز مهم چون مرکز مشوره دهی شغلی، انجمن محصلان کاوون، کلینیک حقوقی، آمریت جندر، آموزش های احیای مجدد قلب، مرکز تحقیقات علمی، کمیته ای لرنینگ(E- Learning) و تضمین کیفیت و اعتبار دهی را ایجاد و آماده خدمت رسانی برای محصلان و استادان میباشد. قابل یاد آوری میدانیم که این نهاد علمی برای اولین بار در سطح ولایت برای محصلان مجله دانشجویی را در هر بخش بطور جداگانه افتتاح و در آینده نزدیک از هر پوهنحی شماره اول آنرا به یاری خداوند (ج) به چاپ میرساند.
موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون بر مبنای ستراتیژی پنج ساله ۱۳۹۷- ۱۴۰۱ ه ش خویش روی سه محور اساسی؛ آموزش عالی، تقویت تحقیقات علمی و تولید فکر نو تمرکز داشته و تلاش میورزد تا برای رسیدن به این اهداف مهم و ارزشمند با تدوین پالیسی ها و طرزالعمل های منسجم به ماموریت تعیین شده دست یابد.

ماموریت ما :

موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون عزم دارد تا به یکی از پایگاه های معتبر علمی کشور و منطقه با اراده پژوهش، تولید و آموزش علم مبدل گردد.

 

همکاران بین المللی ما :

همکاران ملی ما :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها ویژگی ها و ارقام :

نخستین

نهاد تحصیلی تطبیق کننده بیش از شش پروژه USAID

نخستین

نهاد تحصیلی با داشتن کلینیک حقوقی در سطح ولایت

نخستین

نهاد تحصیلی با داشتن مرکز مشوره دهی شغلی

+ ۲۵۶۶

فارغ برنامه های

WLD- ICT- C3- WIE- GDO

+ ۵۵۰

فارغ برنامه های

لیسانس و دیپلوم انگلیسی

+ ۱۰۰۰

محصل  بر حال در برنامه های لیسانس و پروژه ها

+ ۳

انجمن محصلان

+ ۲

نشریه علمی

+ ۱۱۰

کارمند علمی و اداری

 

برنامه های ما :

برنامه تحصیلی پوهنځی  ها دیپارتمنت زبان تدریس
لیسانس در قابلگی قابلگی ۱ فارسی
لیسانس در اقتصاد اقتصاد ۲ فارسی
لیسانس در حقوق و علوم سیاسی حقوق و علوم سیاسی ۲ فارسی

دیپلوم انگلیسی

کورس کوتاه مدت انگلیسی

انگلیسی

دفاتر و مراکز کلیدی ما :

1- مرکز مشوره دهی شغلی

2- انجمن محصلان کاوون

3- کلینیک حقوقی

4- آمریت جندر

5- کمیته (E – Learning)

6- دفتر آموزش های احیای مجدد قلب

7- مرکز تحقیقات علمی

8- دقتر تضمین کیفیت و اعتبار دهی

9- آمریت نظارت و کنترول

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555