کنفرانس علمی تحت عنوان (فلسفه شب قدر)

کنفرانس علمی تحت عنوان (فلسفه شب قدر) توسط محترم دکتور نقیب الله رسا معاون امور علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون روز چهار شنبه مؤرخ 24 ماه ثور با حضور استادان وعلاقه مندان از طریق برنامه (Zoom) برگزار گردید.
درین کنفرانس دکتور رسا بعد از خوش آمدید اشتراک کنندگان؛ طی مقدمه ی فشرده روی شمولیت وکمال دین مقدس اسلام صحبت نموده ؛ به داعی ومصلح بودن فرد فرد امت مسلمه اعم از زن ومرد تأکید نمود. همچنان مروری به فضایل و ممیزات ماه مبارک رمضان داشته از نزول قرآن کریم درین ماه، موجودیت شب قدر، نماز تراویح، مضاعف شدن پاداش اعمال صالحه ، اعتکاف مسنونه واقتداء به اصحاب کرام در نحوه استقبال از رمضان ووداع با این ماه رحمت سخن گفت.
سپس به توضیح عظمت وبزرگی شب مبارکه قدر پرداخته وجه تسمیه این شب را به “قدر” در پرتو معاجم زبان عربی بیان نمود، در ادامه ویژگی های شب قدر مانند نزول قرآن کریم درین شب، نزول فرشتگان بیشمار، نزول ملک مقرب حضرت جبریل امین، برتری این شب نسبت به هزار ماه، وقیام این شب باعث محو گناهان گذشته می گردد را با تفسیر وتحلیل آیات سوره مبارکه قدر به توضیح گرفت. همچنان ارزانی شدن این شب مبارکه را به برتری امت محمد مصطفی – صلّی الله علیه وسلم – ربط داده از ویژگی های خیر الأمم خواند که چنین مهربانی الله متعال شامل حال امت های گذشته نشده است.
همچنان پیرامون زمان وقوع شب قدر، حکمت وفلسفه پنهانی این شب در دهه اخیر، اعتکاف وفضایل آن ، جد وجهد برای دریافت اجر وثواب این شب، فضیلت إکثار وتداوم تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان خصوصًا در دهه اخیر و سایر اعمال دهه اخیر وشب های قدر با تفصیل صحبت نمود.
در اخیر به پاسخ سوال (بعد از رمضان چه باید کرد؟) پرداخته وماه مبارک رمضان را ماه تغییر، ماه تربیت، ماه تزکیه نفس و ماه خود سازی خواند که مسلمان ازین ماه با عظمت طوری بهره ببرد تا در سایر ماه های سال آثار آنرا در خود دیده از حلاوت وشیرینی ایمان وعمل خویش در لحظه لحظه زندگی لذت ببرد. این کنفرانس علمی وایمانی با طرح بعضی پرسش ها از جانب اشتراک کنندگان وارایه پاسخ توسط دکتور رسا اختتام یافت.
طاعات وعبادات همه قبول

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555