گزارش از برنامه روز معلم در پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی کاوون

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی کاوون به تاریخ13/7/1396 طی یک برنامه ویژه ای از روز معلم گرامیداشت بعمل آورند. نخست، برنامه با تلاوت آیات چند کلام الهی و بخش سرود ملی آغاز شد.
در ادامه برنامه، نثار احمد مبارز معاون اداری و مالی موسسه تحصیلات عالی کاوون در پیوند هفته معلم ایراد سخن نمودند، از زحمات و تلاش خستگی ناپذیر معلمان کشور در قبال فرزندان این مرز و بوم به قدر دانی یاد نمودند.
متعاقباً میرویس صمدی، رئیس پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلا عالی کاوون، پارچه شعر را از پری اعتصامی که در وصف معلم سروده شده بود از سوی ایشان به دکلمه گرفته شد و از طرف اشتراک کنندگان محفل به گرامی استقبال شدند.
در واپسین محفل با قط کیک و گرفتن تصاویر یادگاری برنامه پایان یافت.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555