گزارش از برنامه محکمه تمثیلی

دومین برنامه محکمه تمثیلی از سوی محصلین صنف دوم سمستر سوم پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تحت رهنمای استاد صدف قریشی در تالار کنفرانس موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون برگزار گردید .

مهمانان برنامه:

۱: محترم پوهنمل ضیا الدین ضیا ” قیصاری ” مشاور علمی موسسه
۲: استاد نثار احمد مبارز معاون مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون
۳: احمد سیر هودخیل مسوول تضمین کیفیت و اعتبار دهی موسسه
۴: محترم عصمت الله صافی آمر عمومی نظارت و کنترول
۵: میرویس صمدی ریس پوهنځی اقتصاد
۶: صهیب محرابی ریس پوهنځي طب قابلگی عالی
۷: کیومرث ادیب ریس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

نخست برنامه با تلاوت آیات چند کلام الهی و سپس با بخش سرود ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد .
متعاقبآ پوهنمل ضیا الدین ضیا قیصاری پیرامون برنامه برای حاضرین معلومات فشرده ای را ارایه نمودند .
و همچنان از راه اندازی همچو برنامه ها در قسمت کار های عملی محصلین یک اقدام نیک و ستودنی عنوان کرده و از برگزار کننده گان این برنامه اظهار تشکر و امتنان نمودند.

در بخش سوم محفل محصلین صنف دوم سمستر سوم پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون به اجرای محکمه تمثیلی پرداختند و از سوی اشتراک کننده گان مورد تشویق و تمجید قرار گرفتند.

در واپسین برنامه ریاست پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تحسین نامه را برای آنعده محصلین که در این برنامه حضور فعالانه از خود نشان دادند تقدیر نمودند و همچنان از استاد رهنما تقدیر نیز به عمل آمد.

بهار سال تحصیلی ۱۳۹۸

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555