گزارش از چهارمین کنفرانس علمی اساتید و محصلین پوهنحی اقتصاد – ازبابت سال 1398

چهارمین  کنفرانس علمی استادان و محصلین پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون  روزیکشنبه مؤرخ 10  قوس سال روان با اشتراک  محترم میرویس صمدی رئیس پوهنحی اقتصاد، محترم سیر هودخیل آمر تضمین کیفیت ، محترم انجنیر منیب الرحمن مدیراستادان، روسای محترم پوهنحی‎ها، استادان، محصلان و سایر شایقین علم و دانش در تالار کنفرانس این نهاد اکادمیک  برگزار گردید.

این کنفرانس با تلاوت آیات چند از کلام الهی آغاز گردید. سپس محترم میرویس صمدی رئیس پوهنحی اقتصاد، آمر امور استادان همچنان رئیس کمیتۀ کنفرانس‎های علمی ضمن عرض خوش آمدید به اشتراک کنندگان و شایقین علم و دانش، پیرامون چگونگی ایجاد و نهادینه سازی کنفرانس‎ها  در سطح موسسه صحبت نموده و ارائه کنفرانس‎ها را به  مؤثر یاد نمودند.

متعاقباً، محترم احمد سیر هودخیل آمر تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون حضور و تشریف آوری تمام اشتراک کنندگان کنفرانس را خیر مقدم  گفته، اضافه داشت، نهایت خوشحال هستم که امروز در این جلسه با اعتبار و با اهمیت  علمی  در موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون  و در این اجتماع با عزت حضور دارم  و فخر می‎کنم که امروز شاهد بر داشتن یک گام بزرگ دیگر در راستای متحقق ساختن آرمانهای دیرینه هستیم.

آمر تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون کنفرانس‎های علمی را به عنوان یک بحث حیاتی، اساسی و عمده در  پوهنتون های دولتی و اعم از خصوصی و جامعه اکادمیک  یاد کرده، علاوه داشت که کنفرانس‎های علمی نباید در چوکات اتاق های کوچک و محدود که فرصت‎ها و زمینه‎های استفاده از آن به شکل وسیع مُیسر نباشد ارائه گردد، بلکه باید به شکل پوهنتون شمول در یکی از ادیتوریم های مرکزی ارائه گردد تا باشد استادان و محصلان تمام پوهنحی ‎ها  از آن مستفید گردند.

آقای سیر هودخیل از تلاش های  پوهنحی اقتصاد، کمیتۀ  فرعی  تحقیق پوهنحی اقتصاد  و آمریت تحقیقات علمی این موسسه  بخاطر برداشتن گام‎های اساسی و تاریخی شان  اظهار سپاس و تشکر نموده، گفت، موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون  مصمم است که بمنظور نهادینه سازی کیفی، گامهای  وسیع تری را در این راستا بردارد تا باشد زمینه های ارایۀ تحقیقات علمی استادان گرامی محصلین عزیز را به سطح کشور گسترش یابد.

سپس  نخستین کنفرانس علمی  که در آن تعداد زیاد از استادان و محصلین این نهاد حضور داشتند، توسط محترم محمد رفیع بهزا استاد  پوهنځي اقتصاد این  موسسه تحت عنوان« بررسی میزان رضایت مشتریان بانک بین المللی افغانستان  موفقانه ارایه گردید، که مورد علاقه و دلچسپی تمام اشتراک کنندگان کنفرانس  قرار گرفت. همچنان کنفرانس دومی تحت عنوان

« پروژه انتقال برق کاسا 1000»  توسط محترم احمد نوید فرهمند  ارایه شد که مورد دلچسپی اشتراک کنندگان برنامه قرار گرفت.

در پایان ارایۀ کنندگان کنفرانس به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارائه داشته، سامعین و اشتراک کنندگان آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار دادند.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555