گزارش ورزشی پوهنحی اقتصاد

تیم فوتبال پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی کاوون طی یک محفل خودمانی افتتاح شد
تیم فوتبال دانشکده اقتصاد طی مراسم ویژه با حضور داشت محترم پوهندوی ضیاالدین ضیا قیصاری رئیس عملیاتی موسسه تحصیلات عالی کاوون، میرویس صمدی ، رئیس دانشکده اقتصاد، کیومرث ادیب رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سید حسن حبیبی مدیر تضمین کیفیت و اعتبار دهی، عصمت الله صافی مدیر نظارت و کنترل وبا اشتراک دانشجویان و ورزش دوستان در صحن این موسسه برگزار شد.
نخست: برنامه با تلاوت آیات کلام الهی آغاز و سپس پوهندوی ضیاالدین ضیا قیصاری رئیس عملیاتی این موسسه در خصوص محفل ایراد سخن نموده و از برگزاری و راه اندازی چنین محافل ستایش کرد وی افزود نقش ورزش در سلامتی و تندرسی بسیار با اهمیت بوده و جوانان در کنار آموزش و پرورش باید به ورزش روبیاورند چنانچه ورزش سلامتی و تندرسی می آفریند. پس از آن استاد میرویس صمدی، رئیس دانشکده اقتصاد از حضور و تشریف آوری مهمان ، دانشجویان و ورزش دوستان خوش آمدید و خیر مقدم عرض نموده و از حضور فعال دانشجویان دانشکده اقتصاد در برگزاری این محفل اظهار قدردانی نموده و خاطرنشان ساخت، پوهنحی اقتصاد در دو سال آخر دستاورد های چشم گیر در حوزه های علمی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی داشته است. امروز با سعی و تلاش رئیس دانشکده و محصلین همیشه فعال در صحنه شاهد نخستین افتتاح تیم فوتبال دانشکده اقتصاد در سطح موسسه میباشند. بعداً سمیع الله یکتن از محصلین صنف چهارم گرایش امور مالی و بانکی به نمایندگی از محصلین صحبت نموده و گفت: راه اندازی چنین ورزشی و تفریحی برای تشویق و ترغیب جوانان از سوی این پوهنحی سودمند عنوان کرد و از ریاست پوهنحی بخاطر راه اندازی چنین برنامه در سطح موسسه تشکر و سپاس گزاری نمود و در آخر تصاویر فوتبالیست پوهنحی اقتصاد با قطع نوارافتتاح شده.
پ.ن: تصاویر این محفل در عقب گزارش درج است.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555