امتحان کانکور بهاری سال 1398

امتحان کانکور بهاری سال 1398

960 640 admin

امروز ۲۲ حوت ۱۳۹۸ خورشیدی امتحان کانکور بهاری موسسه تحصیلات عالی خصوص برگزار شد.
موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون کانکور بهاری سال ۱۳۹۹ را به تاریخ ۲۲ حوت برگزار نمود.

امتحان کانکور بهاری موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون با حضور داشت هیأت محترم پوهنتون بلخ جناب محترم پوهندی سکندر سپهر آمر دیپارتمنت گرایش اداری و دیپلماسی پوهنحی حقوق پوهنتون بلخ، محترم پوهندوی همایون احسان استاد در پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ، محترمه پوهنمل زیب النسأ استاد پوهنحی طب بلخ، هیات رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون و با تعداد کثیری از داوطلبان برگزار گردید.
با توجه به تهدیدات ویروس کرونا و توصیه های نهاد های صحی کشور برای همه اشتراک کنندگان رهنمایی های لازم صورت گرفته و توصیه های ضروری وقایوی ارایه گردید، و هم چنان برای تمام اشتراک کننده گان جهت پیشگیری ماسک های حفاظتی توزیع شد..
هییت رهبری موسسه بتمام اشتراک کننده گان در کانکور موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون آرزوی کامیابی و موفقیت نمودند.

 

Leave a Reply

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555